menu
arrow_back

App Engine: Qwik Start - Python

search share Join Sign in

App Engine: Qwik Start - Python

20 minutes 1 Credit

GSP067

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

App Engine sayesinde geliştiriciler, en iyi yaptıkları işe, yani kod yazmaya odaklanabilir. App Engine standart ortamı, Google'ın altyapısında çalışan container örneklerini temel alır. Container'lar, mevcut birkaç çalışma zamanından (Java 7, Java 8, Python 2.7, Go ve PHP) biriyle önceden yapılandırılmıştır. Her bir çalışma zamanında App Engine Standart API'lerini destekleyen kitaplıklar da bulunur. Standart ortam çalışma zamanları ve kitaplıkları, birçok uygulama için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

App Engine standart ortamı, fazla işlem yükü ve büyük miktarda verinin söz konusu olduğu durumlarda bile güvenilir şekilde çalışan bir uygulama derleyip dağıtmayı kolaylaştırır. Bu ortamda aşağıdaki özellikler sunulur:

 • Sorgular, sıralama süreçleri ve işlemler ile kalıcı depolama
 • Otomatik ölçeklendirme ve yük dengeleme
 • Bir isteğin kapsamı dışındaki çalışmaları gerçekleştirmek için eşzamansız görev sıraları
 • Belirli zamanlarda veya düzenli aralıklarla olay tetiklemek için planlanmış görevler
 • Diğer Google Cloud hizmetleri ve API'leri ile entegrasyon

Uygulamalar, korumalı alana alınmış güvenli bir ortamda çalışır. Bu durum, App Engine standart ortamının istekleri birden çok sunucuya dağıtmasına ve trafik taleplerini karşılayacak şekilde sunucuları ölçeklendirmesine olanak tanır. Uygulamanız; sunucuya ait donanım, işletim sistemi veya fiziksel konumdan bağımsız şekilde kendi güvenli ve güvenilir ortamında çalışır.

Bu uygulamalı laboratuvarda, kısa bir mesaj görüntüleyecek küçük bir App Engine uygulamasını nasıl oluşturacağınız açıklanmaktadır.

Yapacaklarınız

 • Uygulama indirme

 • Uygulamayı test etme

 • Uygulamayı dağıtma

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

 • Get temporary access to the Google Cloud Console.
 • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
 • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab