menu
arrow_back

Wdrażanie witryny w Cloud Run

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Create Docker Container with Google Cloud Build

Deploy Container To Cloud Run

Create new revision with lower concurrency

Make Changes To The Website

Update website with zero downtime

Wdrażanie witryny w Cloud Run

1 godz. Punkty: 5

GSP659

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Utrzymanie działających witryn może być trudnym zadaniem ze względu na koszt związany z tworzeniem maszyn wirtualnych, klastrów, podów i usług oraz zarządzaniem nimi. Jest to uzasadnione w przypadku dużych, wielowarstwowych aplikacji, ale dla kogoś, kto chce po prostu wdrożyć witrynę i udostępnić ją w internecie, wydaje się zbyt dużym obciążeniem.

Dzięki Cloud Run, implementacji platformy Google KNative w Google Cloud, można wdrażać witrynę i zarządzać nią bez martwienia się o problemy dotyczące infrastruktury, które występują w przypadku wdrożeń opartych na maszynach wirtualnych lub czystej usłudze Kubernetes. Takie podejście jest prostsze nie tylko z perspektywy zarządzania. Umożliwia ono również „skalowanie do zera” w przypadku braku żądań przychodzących do witryny.

Cloud Run umożliwia „bezserwerowe” programowanie w kontenerach, które mogą działać we własnych klastrach Google Kubernetes Engine (GKE) lub we w pełni zarządzanym rozwiązaniu PaaS udostępnianym przez Cloud Run. W tym module będziemy realizować ten drugi scenariusz.

Ćwiczenia zostały ułożone w kolejności wykonywania typowych zadań przez programistę w chmurze:

 1. Tworzenie kontenera Dockera na podstawie aplikacji

 2. Wdrażanie kontenera w Cloud Run

 3. Modyfikowanie witryny

 4. Publikowanie nowej wersji z zerowym czasem przestoju

Diagram architektury

Poniżej możesz prześledzić przepływ wdrażania i hosting w Cloud Run.

Najpierw w Cloud Build jest tworzony obraz Dockera, który jest aktywowany przy użyciu Cloud Shell. Następnie obraz jest wdrażany w Cloud Run za pomocą polecenia Cloud Shell.

db5f05c090d5ebcb.png

Czego się nauczysz

 • Jak utworzyć obraz Dockera za pomocą Cloud Build i przesłać go do gcr.io

 • Jak wdrożyć obrazy Dockera w Cloud Run

 • Jak zarządzać wdrożeniami w Cloud Run

 • Jak skonfigurować punkt końcowy dla aplikacji w Cloud Run

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

 • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
 • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
 • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł