menu
arrow_back

Cloud Monitoring: Qwik Start

search share Join Sign in

Cloud Monitoring: Qwik Start

50 minutes 1 Credit

GSP089

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Cloud Monitoring, bulutla desteklenen uygulamaların performansını, çalışma süresini ve genel durumunu görebilmenizi sağlar. Cloud Monitoring; Google Cloud, Amazon Web Services, barındırılan çalışma süresi kontrolleri, uygulama araçları ve Cassandra, Nginx, Apache Web Server, Elasticsearch gibi çeşitli yaygın uygulama bileşenlerinden metrik, etkinlik ve meta veri toplar. Cloud Monitoring, bu verileri alıp kontrol panelleri, grafikler ve uyarılar aracılığıyla analizler oluşturur. Cloud Monitoring uyarıları; Slack, PagerDuty, HipChat, Campfire ve daha fazlasıyla entegre şekilde ortak çalışmanıza yardımcı olur.

Bu uygulamalı laboratuvarda, Cloud Monitoring ile Compute Engine sanal makine örneğinin nasıl izleneceği anlatılmaktadır. Laboratuvarda sanal makineniz için, örneğinizden daha fazla bilgi toplayan izleme ve günlük kaydı aracıları da yükleyeceksiniz. Bu bilgiler, üçüncü taraf uygulamalardan metrikleri ve günlük kayıtlarını içerebilir.

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the Google Cloud Console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab