menu
arrow_back

App Dev - Storing Application Data in Cloud Datastore - Java

search share Dołącz Zaloguj się

App Dev - Storing Application Data in Cloud Datastore - Java

1 godz. Punkty: 7

GSP167

Google Cloud Self-Paced Labs

Overview

Google Cloud Datastore is a NoSQL document database built for automatic scaling, high performance, and ease of application development. In this lab, you use Datastore to store application data for an online Quiz application. You also configure the application to retrieve from Datastore and display the data in the quiz.

The Quiz application skeleton has already been written. You clone the repository that contains the skeleton using Google Cloud Shell, review the code using the Cloud Shell editor, and view it using the Cloud Shell web preview feature. You then modify the code that stores data to use Cloud Datastore.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł