menu
arrow_back
Back

VPC Ağları - Erişim Denetimi

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Create the blue server

Create the green server

Install Nginx and customize the welcome page

Create the tagged firewall rule

Create a test-vm

Create a Network-admin service account

VPC Ağları - Erişim Denetimi

1 hour 7 Credits

GSP213

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Bu laboratuvarda, iki nginx web sunucusu oluşturacak ve etiketli güvenlik duvarı kurallarını kullanarak bu web sunucularına harici HTTP erişimini kontrol edeceksiniz. Ardından, IAM rollerini ve hizmet hesaplarını keşfedeceksiniz.

Hedefler

Bu laboratuvarda, aşağıdaki görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz:

  • Nginx web sunucusu oluşturma

  • Etiketli güvenlik duvarı kuralları oluşturma

  • IAM rolleri içeren bir hizmet hesabı oluşturma

  • Ağ Yöneticisi ve Güvenlik Yöneticisi rollerinin izinlerini keşfetme

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the Google Cloud Console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab