menu
arrow_back

Konfigurowanie systemu równoważenia obciążenia HTTP przy użyciu Cloud Armor

search share Dołącz Zaloguj się

Konfigurowanie systemu równoważenia obciążenia HTTP przy użyciu Cloud Armor

1 godz. Punkty: 7

GSP215

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Równoważenie obciążenia GCP HTTP(S) jest wdrożone na brzegu sieci Google w punktach dostępowych Google na całym świecie. Ruch użytkowników kierowany do systemu równoważenia obciążenia HTTP(S) wchodzi do punktu dostępowego najbliższego użytkownikowi, a następnie obciążenie jest równoważone przez sieć globalną Google do najbliższego backendu, który ma wystarczającą wydajność.

Białe i czarne listy IP Cloud Armor umożliwiają ograniczenie dostępu do Twojego systemu równoważenia obciążenia HTTP(S) u brzegu Google Cloud jak najbliżej użytkownika i szkodliwego ruchu lub zezwolenie na taki dostęp. Dzięki temu szkodliwi użytkownicy lub szkodliwy ruch nie będą zużywać zasobów ani wchodzić do Twoich sieci VPC (prywatnego środowiska wirtualnego w chmurze).

W tym module skonfigurujesz system równoważenia obciążenia HTTP z backendami globalnymi – co pokazano na diagramie poniżej. Następnie przetestujesz system równoważenia obciążenia w warunkach skrajnych i umieścisz na czarnej liście testowe IP przy użyciu Cloud Armor.

network_diagram.png

Cele

Z tego modułu nauczysz się wykonywać wymienione niżej czynności:

  • tworzenie protokołu HTTP i kontrolowanie stanu reguły zapory sieciowej,

  • konfigurowanie 2 szablonów instancji,

  • tworzenie 2 zarządzanych grup instancji,

  • konfigurowanie systemu równoważenia obciążenia HTTP przy użyciu IPv4 i IPv6,

  • testowanie systemu równoważenia obciążenia w warunkach skrajnych,

  • umieszczanie adresu IP na czarnej liście w celu ograniczenia dostępu do systemu równoważenia obciążenia HTTP.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł