menu
arrow_back

Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

45 godz. Bezpłatne

GSP282

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Google Cloud jest pakietem usług internetowych hostowanych w infrastrukturze Google. Oferuje on różnorodne usługi i interfejsy API – między innymi w obszarach przetwarzania, przechowywania i analizy danych, a także związane z systemami uczącymi się oraz sieciami – które można integrować z wszelkimi aplikacjami i projektami w chmurze, zarówno prywatnymi, jak i firmowymi.

W ramach tego modułu szkoleniowego dla użytkowników początkujących zapoznasz się z Google Cloud, wykonując ćwiczenia w Cloud Console – interfejsie w przeglądarce, który pozwala używać usług Google Cloud i zarządzać nimi. Nauczysz się rozpoznawać najważniejsze funkcje Google Cloud oraz szczegółowo poznasz sposób obsługi środowiska Qwiklabs. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usług w chmurze lub poszukujesz omówienia Google Cloud i Qwiklabs, ten moduł odpowie na Twoje pytania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym module i zagadnieniach, których dotyczą zawarte w nim ćwiczenia.

Czego się nauczysz

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • informacje o platformie Qwiklabs i rozpoznawanie najważniejszych funkcji środowiska modułów;

 • informacje o punktach Qwiklabs (z możliwością ich zakupu) oraz uruchamianiu modułu;

 • informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do Cloud Console przy użyciu określonych danych logowania;

 • informacje o projektach Google Cloud i wyjaśnienia nieporozumień, jakie często występują w ich kontekście;

 • informacje o identyfikowaniu typów usług Google Cloud przy użyciu menu nawigacyjnego Google Cloud;

 • informacje o rolach podstawowych i używaniu usługi Cloud IAM do sprawdzania, jakie działania mogą wykonywać określeni użytkownicy;

 • informacje o Cloud Shell i uruchamianiu poleceń korzystających z zestawu narzędzi gcloud;

 • informacje o bibliotece interfejsów API i zapoznanie z jej głównymi funkcjami;

 • informacje o narzędziach zainstalowanych w Cloud Shell i tworzeniu, edytowaniu oraz generowaniu danych wyjściowych zawartości plików przy użyciu poleceń takich jak touch, nano czy cat.

Wymagania wstępne

To jest moduł dla użytkowników początkujących. Ukończ go w pierwszej kolejności, jeśli nie znasz Google Cloud lub Qwiklabs. Jeśli masz już doświadczenie w korzystaniu z Qwiklabs i Cloud Console, skorzystaj z modułów zaproponowanych poniżej. Jeśli postanowisz rozpocząć jeden z nich, zakończ aktualny moduł:

Aby rozpocząć, przewiń w dół i skonfiguruj moduł.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

 • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
 • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
 • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł