menu
arrow_back

Przeglądanie i tworzenie raportów w Studiu danych

search share Dołącz Zaloguj się

Przeglądanie i tworzenie raportów w Studiu danych

40 godz. Bezpłatne

GSP409

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Studio danych Google pozwala tworzyć czytelne raporty i panele informacyjne na podstawie Twoich danych. Możesz dopasowywać je do swoich potrzeb i łatwo udostępniać. Panele umożliwiają obrazowe przedstawianie relacji między danymi, co wspomaga podejmowanie decyzji biznesowych.

BigQuery to ekonomiczna, w pełni zarządzana analityczna baza danych Google typu NoOps. Z BigQuery możesz przeszukiwać wiele terabajtów danych bez konieczności zarządzania infrastrukturą czy wyznaczania administratora bazy danych. Usługa BigQuery opiera się na języku SQL i jest dostępna w modelu płatności według wykorzystania. Pracując w BigQuery, możesz skoncentrować się na analizowaniu danych i wyciąganiu z nich znaczących wniosków.

W tym module wykorzystujemy wczytany do BigQuery zbiór danych e-commerce, zawierający miliony rekordów Google Analytics ze sklepu Google Merchandise Store. Będziesz pracować na kopii tego zbioru danych, przeglądając dostępne pola i wiersze w poszukiwaniu cennych informacji.

Tematem tego modułu jest sposób tworzenia nowych raportów i przeglądania zbioru danych e-commerce w postaci wizualnej w celu wyszukiwania informacji.

Jakie zadania wykonasz

W tym module omówimy następujące zagadnienia:

  • uruchamianie Studia danych,

  • tworzenie raportu i wykonywanie na nim operacji,

  • tworzenie interaktywnego filtra dotyczącego raportu.

Konfiguracja i wymagania

Zanim klikniesz przycisk Start Lab (Rozpocznij moduł)

Zapoznaj się z tymi instrukcjami. Moduły mają limit czasowy i nie można ich zatrzymać. Po kliknięciu Start Lab (Rozpocznij moduł) na liczniku wyświetli się informacja o tym, na jak długo udostępniamy Ci zasoby Google Cloud.

W tym praktycznym module Qwiklabs możesz spróbować swoich sił w wykonywaniu opisywanych działań w prawdziwym środowisku chmury, a nie w jego symulacji lub wersji demonstracyjnej. Otrzymasz nowe, tymczasowe dane logowania, dzięki którym zalogujesz się i uzyskasz dostęp do Google Cloud na czas trwania modułu.

Wymagania

Do ukończenia modułu potrzebne będą:

  • dostęp do standardowej przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome),
  • czas wymagany do ukończenia modułu.

Uwaga: jeśli masz już osobiste konto lub projekt w Google Cloud, nie używaj go w tym module.

Uwaga: jeśli używasz Pixelbooka, uruchom ten moduł w oknie incognito.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł