menu
arrow_back
Back

Kullanıcı Kimliği Doğrulama: Identity-Aware Proxy

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Deploy an App Engine application

Enable and add policy to IAP

Access User Identity Information

Use Cryptographic Verification

Kullanıcı Kimliği Doğrulama: Identity-Aware Proxy

1 hour 5 Credits

GSP499

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Bu laboratuvarda, Google App Engine ile minimal bir web uygulaması oluşturacak, ardından uygulamaya erişimi kısıtlamak ve kullanıcı kimliği bilgileri sağlamak için Identity-Aware Proxy'yi (IAP) kullanmanın çeşitli yollarını keşfedeceksiniz. Uygulamanız şunları yapabilecek:

  • Bir karşılama sayfası gösterme

  • IAP tarafından sağlanan kullanıcı kimlik bilgilerine erişme

  • Kullanıcı kimlik bilgilerinde adres sahteciliğini önlemek için kriptografik doğrulama kullanma

Neler öğreneceksiniz?

  • Python kullanarak basit bir App Engine uygulaması yazma ve dağıtma

  • Uygulamanıza erişimi kısıtlamak için IAP'yi etkinleştirme ve devre dışı bırakma

  • Kullanıcı kimliği bilgilerini IAP'den uygulamanıza taşıma

  • Adres sahteciliğine karşı koruma sağlamak için IAP'den gelen bilgileri kriptografik olarak doğrulama

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the Google Cloud Console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab