menu
arrow_back

Bulut Görüntülerini AutoML Vision ile Bulutta Sınıflandırma

—/100

Checkpoints

arrow_forward

Enable the AutoML API

Create a Cloud Storage Bucket

Create a dataset

Run the predictions(Check the accuracy for the model)

Bulut Görüntülerini AutoML Vision ile Bulutta Sınıflandırma

2 hours 7 Credits

GSP223

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

AutoML Vision, makine öğrenimi konusunda uzmanlığı sınırlı olan geliştiricilerin yüksek kaliteli görüntü tanıma modelleri eğitmesine yardımcı olur. AutoML kullanıcı arayüzüne görüntüleri yüklediğinizde Google Cloud'da hemen kullanıma hazır hale gelen bir modeli, kullanımı kolay bir REST API aracılığıyla tahmin oluşturacak şekilde eğitebilirsiniz.

Bu laboratuvarda, Cloud Storage'a görüntüler yükleyecek ve bunları kullanarak özel bir modeli farklı bulut türlerini (ör. kümülüs, kümülonimbüs) tanıyacak şekilde eğiteceksiniz.

Neler öğreneceksiniz?

  • Cloud Storage'a etiketli veri kümesi yükleme ve bunu bir CSV etiket dosyası kullanarak AutoML Vision'a bağlama

  • Bir modeli AutoML Vision ile eğitme ve bunun doğruluğunu değerlendirme

  • Eğitilmiş modelinizde tahmin oluşturma

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the Google Cloud Console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab