arrow_back
share

Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud

date_range 4 godz. show_chart Introductory universal_currency_alt Punkty: 10

Jeśli jesteś początkującym programistą aplikacji internetowych i potrzebujesz dodatkowych ćwiczeń praktycznych (poza zawartymi w kursie Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi), ten kurs jest dla Ciebie. Obejmuje on moduły dotyczące Cloud Storage i innych kluczowych aplikacji oraz usług, takich jak Stackdriver czy Cloud Functions. Uczestnicząc w nim, zdobędziesz wartościowe umiejętności i doświadczenie przydatne w każdym projekcie Google Cloud. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy.

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.
Enroll in this on-demand quest
 • Moduł

  Cloud Storage: Qwik Start – Cloud Console

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak wykonać podstawowe zadania w Cloud Storage, używając Google Cloud Console. Obejrzyj krótki film Google Cloud Storage: Massive Scalability Plus More (Google Cloud Storage: wielka skalowalność i nie tylko).

  Moduł

  Cloud Storage: Qwik Start – interfejs wiersza poleceń / pakiet SDK

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak wykonać podstawowe zadania w Cloud Storage przy użyciu narzędzia wiersza poleceń gsutil. Obejrzyj krótki film Google Cloud Storage: Massive Scalability Plus More (Google Cloud Storage: wielka skalowalność i nie tylko).

 • Moduł

  Cloud IAM: Qwik Start

  Google Cloud IAM unifikuje kontrolę dostępu w usługach Cloud Platform, tworząc jednorodny system i zapewniając spójny zestaw operacji. Obejrzyj krótki film Manage Access Control with Google Cloud IAM (Zarządzanie kontrolą dostępu w Google Cloud IAM).

 • Moduł

  Cloud Monitoring: Qwik Start

  W tym module dowiesz się, jak monitorować maszynę wirtualną Google Compute Engine w Cloud Monitoring. Obejrzyj krótkie filmy Monitor Health of All Your Cloud Apps with Google Cloud monitoring (Monitorowanie stanu wszystkich aplikacji w chmurze w Google Cloud Monitoring) i Monitor a VM Instance with Cloud monitoring, GCP Essentials (Monitorowanie maszyny wirtualnej w Cloud Monitoring, podstawy GCP).

 • Moduł

  Cloud Functions: Qwik Start – konsola

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak utworzyć funkcję w Cloud Functions i wdrożyć ją, używając konsoli Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i ich rozszerzanie za pomocą Google Cloud Functions).

  Moduł

  Cloud Functions: Qwik Start – wiersz poleceń

  W tym module praktycznym pokazano, jak utworzyć i wdrożyć funkcję w Cloud Functions za pomocą wiersza poleceń Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i ich rozszerzanie za pomocą Google Cloud Functions).

 • Moduł

  Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – konsola

  W tym praktycznym module zaprezentujemy, jak publikować i wykorzystywać wiadomości przy użyciu subskrybenta korzystającego z metody pull za pomocą konsoli Google Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

  Moduł

  Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – wiersz poleceń

  W tym module praktycznym zaprezentujemy, jak publikować i wykorzystywać wiadomości przy użyciu subskrybenta korzystającego z metody pull za pomocą wiersza poleceń Google Cloud. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

  Moduł

  Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – Python

  W tym module poznasz Pub/Sub i dowiesz się, jak utworzyć temat oraz subskrybenta za pomocą skryptu w języku Python, a następnie publikować i wyświetlać wiadomości. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

 • Moduł

  Wykonywanie podstawowych zadań związanych z infrastrukturą Google Cloud: Challenge Lab

  To wyzwanie sprawdza Twoją wiedzę i umiejętności zdobyte w poszczególnych modułach kursu Baseline: Infrastructure (Podstawy: infrastruktura). Zanim je rozpoczniesz, musisz zapoznać się z pozostałymi modułami dostępnymi w kursie.

 • info
  Quest Info
  Prerequisites
  Zakładamy, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat usług Google Cloud. Zalecamy, by przed rozpoczęciem tego kursu użytkownik zdobył plakietkę kursu Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi, zaliczając zawarte w nim moduły praktyczne.