menu

Set Up and Configure a Cloud Environment in Google Cloud

Advanced Kroki: 6 7 godz. Punkty: 26

Earn a skill badge by completing the Set Up and Configure a Cloud Environment in Google Cloud quest, where you learn multiple ways to deploy and monitor applications including how to: explore IAM rols and add/remove project access, create VPC networks, deploy and monitor Compute Engine VMs, write SQL queries, deploy and monitor VMs in Compute Engine, and deploy applications using Kubernetes with multiple deployment approaches.

A skill badge is an exclusivedigital badge issued by Google Cloud in recognition of your proficiency with Google Cloud products and services and tests your ability to apply your knowledge in an interactive hands-on environment. Complete this skill badge quest, and the final assessment challenge lab, to receive a skill badge that you can share with your network.

Infrastructure Data Security

Wymagania wstępne:

Prior to enrolling in this skill badge quest, it is recommended that you complete the following quests:

Quest Outline

Moduł

Cloud IAM: Qwik Start

Google Cloud IAM unifikuje kontrolę dostępu w usługach Cloud Platform, tworząc jednorodny system i zapewniając spójny zestaw operacji. Obejrzyj krótki film Manage Access Control with Google Cloud IAM (Zarządzanie kontrolą dostępu w Google Cloud IAM).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Wprowadzenie do SQL w BigQuery i Cloud SQL

W tym module nauczysz się podstawowych klauzul SQL i wykonasz praktyczne ćwiczenia związane z uruchamianiem zapytań ustrukturyzowanych w BigQuery i Cloud SQL.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Wiele sieci VPC

W tym module utworzysz kilka sieci VPC i instancji maszyn wirtualnych, a potem przetestujesz połączenia między sieciami.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Cloud Monitoring: Qwik Start

W tym module dowiesz się, jak monitorować maszynę wirtualną Google Compute Engine w Cloud Monitoring. Obejrzyj krótkie filmy Monitor Health of All Your Cloud Apps with Google Cloud monitoring (Monitorowanie stanu wszystkich aplikacji w chmurze w Google Cloud Monitoring) i Monitor a VM Instance with Cloud monitoring, GCP Essentials (Monitorowanie maszyny wirtualnej w Cloud Monitoring, podstawy GCP).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Managing Deployments Using Kubernetes Engine

Dev Ops best practices make use of multiple deployments to manage application deployment scenarios. This lab provides practice in scaling and managing containers to accomplish common scenarios where multiple heterogeneous deployments are used.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Moduł

Set Up and Configure a Cloud Environment in Google Cloud: Challenge Lab

This challenge lab tests your skills and knowledge from the labs in the Kubernetes in Google Cloud quest. You should be familiar with the content of the labs before attempting this lab.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.