menu

Create and Manage Cloud Resource

Introductory Kroki: 6 5 godz. Punkty: 14

W tym kursie z poziomu wprowadzającego możesz przećwiczyć korzystanie z podstawowych narzędzi i usług Google Cloud. Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi to pierwszy kurs zalecany w trakcie szkolenia nowych użytkowników Google Cloud. Ukończenie go pozwoli użytkownikowi z niewielkim doświadczeniem lub bez niego uzyskać praktyczną wiedzę, którą będzie mógł zastosować w swoim pierwszym projekcie Google Cloud. Kurs jest wprowadzeniem do podstawowych funkcji Google Cloud i obejmuje między innymi pisanie poleceń Cloud Shell i wdrażanie pierwszej maszyny wirtualnej, a także uruchamianie aplikacji w środowisku Kubernetes Engine lub z równoważeniem obciążenia. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy..

Infrastructure

Wymagania wstępne:

Zakładamy, że użytkownik ma bardzo małe doświadczenie lub w ogóle nie ma doświadczenia w korzystaniu z usług w chmurze ani z Google Cloud. Oczekiwana jest natomiast znajomość podstaw informatyki i podstawowe doświadczenie w zarządzaniu systemami komputerowymi. Doświadczenie w pracy ze środowiskiem powłoki lub z interfejsem wiersza poleceń ułatwi ukończenie tej serii modułów szkoleniowych.

Quest Outline

Moduł

Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

W tym module praktycznym skorzystasz z Qwiklabs i konsoli Google Cloud Platform oraz użyjesz podstawowych funkcji GCP: Projekty, Zasoby, Użytkownicy IAM, Role, Uprawnienia, Interfejsy API i Cloud Shell.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Tworzenie maszyny wirtualnej

W tym module praktycznym dowiesz się, jak utworzyć maszynę wirtualną Google Compute Engine, a także poznasz strefy, regiony oraz typy maszyn. Na początek obejrzyj krótki film Create a Virtual Machine, GCP Essentials (Tworzenie maszyny wirtualnej – informacje podstawowe o GCP).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Compute Engine: Qwik Start – Windows

Google Compute Engine umożliwia tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych w ramach infrastruktury Google. Z tego modułu dowiesz się, jak utworzyć instancję serwera Windows w Google Compute Engine i uzyskać do niej dostęp za pomocą protokołu pulpitu zdalnego (Remote Desktop Protocol, RDP). Obejrzyj krótki film: Launch a Windows Server Instance, GCP Essentials (Uruchom instancję serwera Windows – informacje podstawowe o GCP).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Wprowadzenie do Cloud Shell i gcloud

W tym module praktycznym nauczysz się, jak łączyć się przez internet z zasobami obliczeniowymi hostowanymi w Google Cloud Platform. Dowiesz się też, jak używać Cloud Shell i polecenia gcloud z pakietu Cloud SDK. Obejrzyj krótki film wprowadzający Get Started with Cloud Shell, GCP Essentials (Wprowadzenie do Cloud Shell, podstawy GCP).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Kubernetes Engine: Qwik Start

Google Kubernetes Engine to zarządzane środowisko służące do wdrażania i skalowania aplikacji znajdujących się w kontenerach oraz zarządzania nimi przy użyciu infrastruktury Google. W tym praktycznym module dowiesz się, jak wdrożyć aplikację znajdującą się w kontenerze przy użyciu Kubernetes Engine. Obejrzyj krótki film Manage Containerized Apps with Kubernetes Engine (Zarządzanie aplikacjami znajdującymi się w kontenerach przy użyciu Kubernetes Engine).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Konfigurowanie systemów równoważenia obciążenia sieci i HTTP

W tym praktycznym module nauczysz się konfigurować systemy równoważenia obciążenia sieci i systemy równoważenia obciążenia HTTP w aplikacjach działających na maszynach wirtualnych Compute Engine.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Pierwsze kroki: tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi (Challenge Lab)

To wyzwanie sprawdza Twoją wiedzę i umiejętności zdobyte w poszczególnych modułach kursu Getting Started: Create and Manage Cloud Resources (Pierwsze kroki: tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi). Zanim je rozpoczniesz, musisz zapoznać się z pozostałymi modułami dostępnymi w kursie.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.