menu

Integrate with Machine Learning APIs

Advanced Kroki: 7 6 godz. Punkty: 45

Earn a skill badge by completing the Integrate with Machine Learning APIs quest, where you learn the basic features for the following machine learning and AI technologies: Cloud Vision API, Cloud Cloud Translation API, and Cloud Natural Language API.

A skill badge is an exclusive digital badge issued by Google Cloud in recognition of your proficiency with Google Cloud products and services and tests your ability to apply your knowledge in an interactive hands-on environment. Complete this skill badge quest, and the final assessment challenge lab, to receive a skill badge that you can share with your network.

Quest Outline

Moduł

Wprowadzenie do interfejsów API w Google

W tym module zapoznasz się z informacjami o architekturze i podstawowych funkcjach interfejsów programowania aplikacji (interfejsów API). Wiedza ta zostanie uzupełniona ćwiczeniami praktycznymi, w ramach których skonfigurujesz i uruchomisz metody interfejsu Cloud Storage API w Cloud Shell.

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Extract, Analyze, and Translate Text from Images with the Cloud ML APIs

In this lab you’ll combine the Cloud Vision, Natural Language, and Translation APIs to capture text strings from images, recognize characters, and analyze and translate the text strings into other languages.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Classify Text into Categories with the Natural Language API

In this lab you’ll learn how to classify text into categories using the Natural Language API

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Detect Labels, Faces, and Landmarks in Images with the Cloud Vision API

The Cloud Vision API lets you understand the content of an image by encapsulating powerful machine learning models in a simple REST API. In this lab you’ll send an image to the Cloud Vision API and have it identify objects, faces, and landmarks.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Entity and Sentiment Analysis with the Natural Language API

The Cloud Natural Language API lets you extract entities, and perform sentiment and syntactic analysis on a block of text. In this hands-on lab you’ll learn how to extract entities and sentiment from text using the Cloud Natural Language API.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Moduł

Awwvision: Cloud Vision API from a Kubernetes Cluster

This hands-on lab uses Kubernetes and Cloud Vision API to create an example of how to use the Vision API to classify (label) images from Reddit’s /r/aww subreddit and display the labelled results in a web app.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Integrate with Machine Learning APIs: Challenge Lab

This challenge labs tests your skills in implementing a solution using the Google Machine Learning APIs

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.