menu

Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite

Fundamental Kroki: 7 7 godz. Punkty: 39

Earn a skill badge by completing the Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite quest, where you learn about common tasks when starting with Google Cloud's operations suite, including how to: 1. Monitor virtual machines in Compute Engine. 2. Use Cloud Monitoring to monitor multiple projects. 3. Extend monitoring and logging for Cloud Functions. 4. Create and send custom metrics for application data. 5. Create Cloud Monitoring alerts based on custom metrics. 6. Adjust resources based on monitoring metrics.

A skill badge is an exclusive digital badge issued by Google Cloud in recognition of your proficiency with Google Cloud products and services and tests your ability to apply your knowledge in an interactive hands-on environment. Complete the skill badge quest, and final assessment challenge lab, to receive a digital badge that you can share with your network.

Infrastructure Application Development

Quest Outline

Moduł

Cloud Monitoring: Qwik Start

W tym module dowiesz się, jak monitorować maszynę wirtualną Google Compute Engine w Cloud Monitoring. Obejrzyj krótkie filmy Monitor Health of All Your Cloud Apps with Google Cloud monitoring (Monitorowanie stanu wszystkich aplikacji w chmurze w Google Cloud Monitoring) i Monitor a VM Instance with Cloud monitoring, GCP Essentials (Monitorowanie maszyny wirtualnej w Cloud Monitoring, podstawy GCP).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Monitorowanie wielu projektów przy użyciu Cloud Monitoring

W tym praktycznym module przyjrzymy się niektórym informacjom dostarczanym przez narzędzia w Cloud Monitoring. Przedstawimy też pojęcia, które musisz znać, by efektywnie korzystać z Cloud Monitoring.

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Monitoring and Logging for Cloud Functions

In this hands-on lab we take a look through some of the information provided by the Cloud Monitoring tools, and teach some of the concepts you will need to know to take advantage of Cloud Monitoring effectively.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Reporting Application Metrics into Cloud Monitoring

In this lab you will run an application on Compute Engine instance and report the application’s metrics into Cloud Monitoring using the OpenCensus library.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Creating and Alerting on Logs-based Metrics

In this hands-on lab we take a look through some of the information provided by the Cloud Monitoring tools, and teach some of the concepts you will need to know to take advantage of Cloud Monitoring effectively.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Autoscaling an Instance Group with Custom Cloud Monitoring Metrics

This lab describes how to deploy an autoscaling Compute Engine instance group that is automatically scaled using a custom Cloud monitoring metric

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite: Challenge Lab

This challenge lab tests your skills with Cloud Operations Monitoring and Logging.

English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.