menu

Baseline: Data, ML, AI

Introductory Kroki: 6 5 godz. Punkty: 15

Big data, machine learning, and artificial intelligence are today’s hot computing topics, but these fields are quite specialized and introductory material is hard to come by. Fortunately, Google Cloud provides user-friendly services in these areas and Qwiklabs has you covered with this introductory-level quest, so you can take your first steps with tools like Big Query, Cloud Speech API, and AI Platform. Want extra help? 1-minute videos walk you through key concepts for each lab.

Wymagania wstępne:

This Quest builds on a basic understanding of Google Cloud services. It is recommended that the student have earned a Badge by completing the hands-on labs in the Getting Started - Create and Manage Cloud Resources Quest before beginning.

Quest Outline

Moduł

AI Platform: Qwik Start

W tym module nauczysz się, jak wytrenować i wdrożyć aktywny model TensorFlow (do prognozowania) w AI Platform. Obejrzyj te krótkie filmy: Harness the Power of Machine Learning with AI Platform (Poznaj tajniki systemów uczących się dostępnych w AI Platform) i AI Platform: Qwik Start - Qwiklabs Preview (AI Platform: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Vertex AI: Qwik Start

In this lab, you will use BigQuery for data processing and exploratory data analysis, and the Vertex AI platform to train and deploy a custom TensorFlow Regressor model to predict customer lifetime value (CLV). The goal of the lab is to introduce to Vertex AI through a high value real world use case - predictive CLV. starting with a local BigQuery and TensorFlow workflow you will progress toward training and deploying your model in the cloud with Vertex AI.

Moduł

Dataprep: Qwik Start

Google Cloud Dataprep to inteligentna usługa umożliwiająca przeglądanie, oczyszczanie i przygotowywanie danych do analizy w formie wizualnej. Obejrzyj krótki film Dataprep: Qwik Start – Qwiklabs Preview (Dataprep: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Dataflow: Qwik Start – szablony

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak utworzyć potok strumieniowy przy użyciu dostarczonego przez Google szablonu Cloud Dataflow.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Dataflow: Qwik Start – Python

W tym module dowiesz się, jak skonfigurować środowisko programistyczne Python, pobrać pakiet SDK Cloud Dataflow dla Pythona i uruchomić przykładowy potok przy użyciu konsoli Google Cloud Platform.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Dataproc: Qwik Start – konsola

Z tego modułu nauczysz się, jak przy pomocy wiersza poleceń gcloud utworzyć klaster Google Cloud Dataproc, uruchomić proste zadanie Apache Spark w klastrze, a następnie zmienić liczbę instancji roboczych w klastrze. Obejrzyj te krótkie filmiki: Dataproc: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Dataproc: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs) i Run Spark and Hadoop Faster with Cloud Dataproc (Szybsze uruchamianie Spark i Hadoop dzięki Cloud Dataproc).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Dataproc: Qwik Start – wiersz poleceń

Z tego modułu nauczysz się, jak przy pomocy wiersza poleceń gcloud utworzyć klaster Google Cloud Dataproc, uruchomić proste zadanie Apache Spark w klastrze, a następnie zmienić liczbę instancji roboczych w klastrze. Obejrzyj te krótkie filmy: Dataproc: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Dataproc: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs) i Run Spark and Hadoop Faster with Cloud Dataproc (Szybsze uruchamianie Spark i Hadoop dzięki Cloud Dataproc).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Cloud Natural Language API: Qwik Start

Interfejs Cloud Natural Language API pozwala na pobieranie encji oraz analizowanie tekstu pod kątem składni i nastawienia. Obejrzyj te krótkie filmy: Gain Valuable Insights from Text with Cloud Natural Language (Zyskaj cenne dane związane z analizą tekstu dzięki Cloud Natural Language) i Cloud Natural Language: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Cloud Natural Language: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Google Cloud Speech API: Qwik Start

Interfejs Google Cloud Speech API umożliwia integrację funkcji rozpoznawania mowy z aplikacjami deweloperskimi – teraz możesz wysłać nagranie głosowe i otrzymać jego zapis tekstowy. Obejrzyj te krótkie filmy: Powerful Speech Recognition Using Google Machine Learning (Zaawansowane rozpoznawanie mowy przy użyciu systemów uczących się opracowanych przez Google) i Google Cloud Speech: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Google Cloud Speech: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Video Intelligence: Qwik Start

W tym module zapoznasz się z aplikacją Google Cloud Video Intelligence, która służy do pobierania metadanych z próbki pliku wideo. Obejrzyj krótki film Google Cloud Video Intelligence - Search every moment of every video in your catalog (Google Cloud Video Intelligence – znajdź każdy moment dowolnego filmu w Twoim katalogu).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Reinforcement learning, czyli uczenie się przez wzmocnienie: Qwik Start

W tym module poznasz podstawowe pojęcia związane z technikami uczenia się przez wzmocnienie (reinforcement learning) i dowiesz się, jak z nich korzystać.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.