menu

Baseline: Data, ML, AI

Introductory 6 Steps 5 hours 15 Credits

Big data, machine learning, and artificial intelligence are today’s hot computing topics, but these fields are quite specialized and introductory material is hard to come by. Fortunately, Google Cloud provides user-friendly services in these areas and Qwiklabs has you covered with this introductory-level quest, so you can take your first steps with tools like Big Query, Cloud Speech API, and AI Platform. Want extra help? 1-minute videos walk you through key concepts for each lab.

Prerequisites:

This Quest builds on a basic understanding of Google Cloud services. It is recommended that the student have earned a Badge by completing the hands-on labs in the Getting Started - Create and Manage Cloud Resources Quest before beginning.

Quest Outline

Lab

AI Platform: Qwik Start

Bu laboratuvarda, bir TensorFlow modelini sunma (tahmin) amacıyla eğitecek ve dağıtacaksınız. Harness the Power of Machine Learning with AI Platform (AI Platform'la Makine Öğreniminin Gücünü Kullanma) ve AI Platform: Qwik Start - Qwiklabs Preview (AI Platform: Qwik Start - Qwiklabs Önizlemesi) başlıklı kısa videoları izleyin.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Vertex AI: Qwik Start

In this lab, you will use BigQuery for data processing and exploratory data analysis, and the Vertex AI platform to train and deploy a custom TensorFlow Regressor model to predict customer lifetime value (CLV). The goal of the lab is to introduce to Vertex AI through a high value real world use case - predictive CLV. starting with a local BigQuery and TensorFlow workflow you will progress toward training and deploying your model in the cloud with Vertex AI.

Lab

Dataprep: Qwik Start

Google Cloud Dataprep, verileri analiz için görsel olarak keşfetmek, temizlemek ve hazırlamak amacıyla kullanılabilecek akıllı bir veri hizmetidir. Dataprep: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Dataprep: Qwik Start - Qwiklabs Önizlemesi) başlıklı kısa videoyu izleyin.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Dataflow: Qwik Start - Şablonlar

Bu sayfada Google'ın sağladığı bir Cloud Dataflow şablonu kullanarak akış ardışık düzeninin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Dataflow: Qwik Start - Python

Bu laboratuvarda, Python geliştirme ortamınızı kuracak, Python için Cloud Dataflow SDK'yı edinecek ve Google Cloud Platform Console'u kullanarak örnek bir ardışık düzen çalıştıracaksınız.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Dataproc: Qwik Start - Konsol

Bu laboratuvarda; Google Cloud Dataproc kümesi oluşturma, kümede basit bir Apache Spark işi çalıştırma ve ardından kümedeki çalışanların sayısını değiştirme işlemlerinin gcloud Komut Satırından nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Dataproc: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Dataproc: Qwik Start - Qwiklabs Önizlemesi) ve Run Spark and Hadoop Faster with Cloud Dataproc (Cloud Dataproc'la Spark ve Hadoop'u Daha Hızlı Çalıştırma) başlıklı kısa videoları izleyin.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Dataproc: Qwik Start - Komut Satırı

Bu laboratuvarda; Google Cloud Dataproc kümesi oluşturma, kümede basit bir Apache Spark işi oluşturma ve ardından kümedeki çalışanların sayısını değiştirme işlemlerinin gcloud Komut Satırından nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Dataproc: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Dataproc: Qwik Start - Qwiklabs Önizlemesi) ve Run Spark and Hadoop Faster with Cloud Dataproc (Cloud Dataproc'la Spark ve Hadoop'u Daha Hızlı Çalıştırma) başlıklı kısa videoları izleyin.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Cloud Natural Language API: Qwik Start

Cloud Natural Language API, varlıkları ayıklamanıza ve metin üzerinde yaklaşım ve söz dizimi analizi yapmanıza olanak tanır. Gain Valuable Insights from Text with Cloud Natural Language (Cloud Natural Language İle Metinden Değerli Analizler Elde Etme) ve Cloud Natural Language: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Cloud Natural Language: Qwik Start - Qwiklabs Önizlemesi) başlıklı kısa videoları izleyin.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Google Cloud Speech API: Qwik Start

Google Cloud Speech API, geliştirme uygulamalarına konuşma tanıma özelliğini entegre eder. Artık ses gönderip çeviri yazı alabilirsiniz. Şu kısa videoları izleyin: Powerful Speech Recognition Using Google Machine Learning (Google Makine Öğrenimi İle Güçlü Konuşma Tanıma) ve Google Cloud Speech: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Google Cloud Speech: Qwik Start - Qwiklabs Önizlemesi)

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Video Intelligence: Qwik Start

Bu lab'da, örnek bir video dosyasındaki meta verileri ayıklamak için Google Cloud Video Intelligence uygulamasını kullanacaksınız. Google Cloud Video Intelligence - Search every moment of every video in your catalog adlı kısa videoyu izleyin.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Lab

Pekiştirmeli Öğrenme: Qwik Start

Bu laboratuvarda, temel Pekiştirmeli Öğrenme kavramlarını öğrenecek ve bunlarla ilgili uygulamalı alıştırmalar yapacaksınız

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe

Enroll Now

Enroll in this quest to track your progress toward earning a badge.