arrow_back

Baseline: Deploy & Develop

share

Baseline: Deploy & Develop

7 godz. Introductory universal_currency_alt Punkty: 17
In this introductory-level quest, you will learn the fundamentals of developing and deploying applications on the Google Cloud Platform. You will get hands-on experience with the Google App Engine framework by launching applications written in languages like Python, Ruby, and Java (just to name a few). You will see first-hand how straightforward and powerful GCP application frameworks are, and how easily they integrate with GCP database, data-loss prevention, and security services.

Jeśli wykonasz wszystkie zadania w tym szkoleniu, otrzymasz odznakę. Zbieraj odznaki w Qwiklabs za ukończone kursy, gry i szkolenia. Zdobądź je wszystkie, aby pochwalić się swoimi umiejętnościami.

 • Moduł

  Google Cloud SDK: Qwik Start - Redhat/Centos

  In this hands-on lab you will learn how to perform basic tasks in Cloud Storage using the gsutil command-line tool. For a short preview, watch Cloud SDK - Essential Command-Line Tools for Google Cloud Platform.

 • Moduł

  App Engine: Qwik Start – Python

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak utworzyć małą aplikację App Engine wyświetlającą krótki komunikat. Obejrzyj krótki film Build Apps at Scale with Google App Engine (Tworzenie aplikacji na dużą skalę przy użyciu Google App Engine).

  Moduł

  App Engine: Qwik Start - Go

  This hands-on lab shows you how to create a small App Engine application that displays a short message. Watch the short video Build Apps at Scale with Google App Engine.

  Moduł

  App Engine: Qwik Start - Java

  This hands-on lab shows you how to create a small App Engine application that displays a short message. Watch the short video Build Apps at Scale with Google App Engine.

  Moduł

  App Engine: Qwik Start - PHP

  This hands-on lab shows you how to create a small App Engine application that displays a short message. Watch the short video Build Apps at Scale with Google App Engine.

  Moduł

  App Engine: Qwik Start - Ruby

  This hands-on lab shows you how to create a small App Engine application that displays a short message. Watch the short video Build Apps at Scale with Google App Engine.

 • Moduł

  Cloud Source Repositories: Qwik Start

  In this lab you will create a local Git repository that contains files for a sample App Engine application, add a GCP repository as a remote, and push the contents of the local repository.

 • Moduł

  Container-Optimized OS: Qwik Start

  This hands-on lab shows you how to create Compute Engine instances running Container-Optimized OS. Watch the short video Container-Optimized OS - Google's Solution for Containerized Workloads.

 • Moduł

  Datastore: Qwik Start

  This hands-on lab will show you how to store and query data in Google Cloud Datastore using the Google Cloud Platform.

 • Moduł

  Cloud SQL for MySQL: Qwik Start

  Create a Google Cloud SQL MySQL instance and perform SQL operations using Google Cloud Platform Console and mysql client. Watch this short video, Manage PostgreSQL and MySQL Databases Easily with Cloud SQL.

  Moduł

  Cloud SQL for PostgreSQL: Qwik Start

  Create a Google Cloud SQL PostgreSQL instance. Perform SQL operations using the GCP Console and the psql client.

 • Moduł

  Data Loss Prevention: Qwik Start - Command Line

  In this lab you will set up the Data Loss Prevention API and and use the API to inspect a string of data for sensitive information.

  Moduł

  Data Loss Prevention: Qwik Start - JSON

  The Data Loss Prevention API provides programmatic access to a powerful detection engine for privacy-sensitive data. In this lab, you will learn how to use this API to inspect a string of data for sensitive information.

 • Moduł

  Cloud Functions: Qwik Start – wiersz poleceń

  W tym module praktycznym pokazano, jak utworzyć i wdrożyć funkcję w Cloud Functions za pomocą wiersza poleceń Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i ich rozszerzanie za pomocą Google Cloud Functions).

  Moduł

  Cloud Functions: Qwik Start – konsola

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak utworzyć funkcję w Cloud Functions i wdrożyć ją, używając konsoli Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i ich rozszerzanie za pomocą Google Cloud Functions).

 • Moduł

  Video Intelligence: Qwik Start

  W tym module zapoznasz się z aplikacją Google Cloud Video Intelligence, która służy do pobierania metadanych z próbki pliku wideo. Obejrzyj krótki film Google Cloud Video Intelligence - Search every moment of every video in your catalog (Google Cloud Video Intelligence – znajdź każdy moment dowolnego filmu w Twoim katalogu).

 • Moduł

  Cloud Security Scanner: Qwik Start

  The Cloud Security Scanner identifies security vulnerabilities in your Google App Engine web applications.

 • Moduł

  Asystent Google: Qwik Start – Dialogflow

  W tym module nauczysz się podstaw używania Asystenta Google. Dowiesz się, jak stworzyć aplikację do generowania cytatów za pomocą Actions i Dialogflow.

 • Moduł

  Cloud Endpoints: Qwik Start

  W tym module wdrożysz przykładowy interfejs API, używając Cloud Endpoints.

 • info
  Quest Info
  Prerequisites
  This Quest builds on a basic understanding of the Google Cloud Platform, the Console and its Services. It is recommended that the student have earned a Badge by completing the hands-on labs in the GCP Essentials Quest before beginning.