menu

Exploring APIs

Advanced Kroki: 8 7 godz. Punkty: 34

Google Cloud Application Programming Interfaces are the mechanism to interact with Google Cloud Services programmatically. This quest will give you hands-on practice with a variety of GCP APIs, which you will learn through working with Google’s APIs Explorer, a tool that allows you to browse APIs and run their methods interactively. By learning how to transfer data between Cloud Storage buckets, deploy Compute Engine instances, configure Dataproc clusters and much more, Exploring APIs will show you how powerful APIs are and why they are used almost exclusively by proficient GCP users. Enroll in this quest today.

Infrastructure Application Development

Wymagania wstępne:

This quest will teach you the basics of GCP APIs, but you will need prior experience with core GCP tools and services, as well as programming experience, preferably in Python or C#. It is recommended that the student have at least earned a Badge by completing the GCP Essentials and/or the Baseline: Infrastructure Quests before beginning.

Quest Outline

Moduł

Wprowadzenie do interfejsów API w Google

W tym module zapoznasz się z informacjami o architekturze i podstawowych funkcjach interfejsów programowania aplikacji (interfejsów API). Wiedza ta zostanie uzupełniona ćwiczeniami praktycznymi, w ramach których skonfigurujesz i uruchomisz metody interfejsu Cloud Storage API w Cloud Shell.

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

APIs Explorer: Qwik Start

In this lab you'll upload an image to Cloud Storage then make a request to the Vision API with APIs Explorer.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

APIs Explorer: Cloud Storage

In this lab you will use the APIs Explorer tool to create Cloud Storage buckets, upload data to the bucket, and remove content from buckets.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

APIs Explorer: Create and Update a Cluster

In this lab you’ll learn how to use an inline Google APIs Explorer template to call the Cloud Dataproc API to create a cluster, run a simple Spark job in the cluster, and update the cluster.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

APIs Explorer: Compute Engine

Use the APIs Explorer to create a Compute Engine instance, then use Cloud monitoring to monitor the CPU usage.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Moduł

APIs Explorer: App Engine

In this lab, you will get hands-on practice configuring and deploying an App Engine instance with the APIs Explorer tool.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

APIs Explorer: Cloud SQL

In this lab, you will get hands-on practice with the Cloud SQL API and its associated methods by making calls through the APIs Explorer tool.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Moduł

Cloud Natural Language API: Qwik Start

Interfejs Cloud Natural Language API pozwala na pobieranie encji oraz analizowanie tekstu pod kątem składni i nastawienia. Obejrzyj te krótkie filmy: Gain Valuable Insights from Text with Cloud Natural Language (Zyskaj cenne dane związane z analizą tekstu dzięki Cloud Natural Language) i Cloud Natural Language: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Cloud Natural Language: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

APIs Explorer: PubSub and IoT

In this lab you will provision Cloud IoT and Pub/Sub services using the APIs explorer. These will be used to create a temperature telemetry steam.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Google Cloud Speech API: Qwik Start

Interfejs Google Cloud Speech API umożliwia integrację funkcji rozpoznawania mowy z aplikacjami deweloperskimi – teraz możesz wysłać nagranie głosowe i otrzymać jego zapis tekstowy. Obejrzyj te krótkie filmy: Powerful Speech Recognition Using Google Machine Learning (Zaawansowane rozpoznawanie mowy przy użyciu systemów uczących się opracowanych przez Google) i Google Cloud Speech: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Google Cloud Speech: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.