menu

Google Developer Essentials

Introductory Kroki: 5 5 godz. Punkty: 26

This introductory-level quest shows application developers how the Google Cloud ecosystem could help them build secure, scalable, and intelligent cloud native applications. You learn how to develop and scale applications without setting up infrastructure, run data analytics, gain insights from data, and develop with pre-trained ML APIs to leverage machine learning even if you are not a Machine Learning expert. You will also experience seamless integration between various Google services and APIs to create intelligent apps.

Application Development

Wymagania wstępne:

Recommended that students without prior Google Cloud Platform experience take the Google Cloud Essentials Quest as a prerequisite.

Quest Outline

Moduł

Weather Data in BigQuery

In this lab you analyze historical weather observations using BigQuery and use weather data in conjunction with other datasets. This lab is part of a series of labs on processing scientific data.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

Klasyfikowanie obrazów przedstawiających chmury w Cloud przy użyciu AutoML Vision

AutoML Vision pomaga programistom, którzy nie mają dużego doświadczenia z systemami uczącymi się, w trenowaniu wysokiej jakości modeli rozpoznawania obrazów. Z tego praktycznego modułu dowiesz się, jak wytrenować model niestandardowy do rozpoznawania różnych rodzajów chmur (cumulus, cumulonimbus itd.).

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Entity and Sentiment Analysis with the Natural Language API

The Cloud Natural Language API lets you extract entities, and perform sentiment and syntactic analysis on a block of text. In this hands-on lab you’ll learn how to extract entities and sentiment from text using the Cloud Natural Language API.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Moduł

Asystent Google: tworzenie aplikacji Restaurant Locator (Lokalizator restauracji) z interfejsem Places API

W tym module stworzysz aplikację dla Asystenta, która pobiera lokalizację oraz preferencje użytkownika i przekazuje je do interfejsu Places API poprzez funkcję w Cloud Functions, aby wygenerować propozycję idealnego miejsca na posiłek.

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

App Engine: Qwik Start - Java

This hands-on lab shows you how to create a small App Engine application that displays a short message. Watch the short video Build Apps at Scale with Google App Engine.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Moduł

App Engine: Qwik Start – Python

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak utworzyć małą aplikację App Engine wyświetlającą krótki komunikat. Obejrzyj krótki film Build Apps at Scale with Google App Engine (Tworzenie aplikacji na dużą skalę przy użyciu Google App Engine).

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe
Moduł

Autoscaling an Instance Group with Custom Cloud Monitoring Metrics

This lab describes how to deploy an autoscaling Compute Engine instance group that is automatically scaled using a custom Cloud monitoring metric

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.