menu

Using the Cloud SDK Command Line

Fundamental Kroki: 5 5 godz. Punkty: 16

For everyone using Google Cloud Platform for the first time, getting familar with gcloud, Google Cloud's command line, will help you get up to speed faster. In this quest, you'll learn how to install and configure Cloud SDK, then use gcloud to perform some basic operations like creating VMs, networks, using BigQuery, and using gsutil to perform operations.

Quest Outline

Moduł

Wprowadzenie do Cloud Shell i gcloud

W tym module praktycznym nauczysz się, jak łączyć się przez internet z zasobami obliczeniowymi hostowanymi w Google Cloud Platform. Dowiesz się też, jak używać Cloud Shell i polecenia gcloud z pakietu Cloud SDK. Obejrzyj krótki film wprowadzający Get Started with Cloud Shell, GCP Essentials (Wprowadzenie do Cloud Shell, podstawy GCP).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) Türkçe 简体中文
Moduł

Configuring Networks via gcloud

In this lab you use the gcloud command line to create VPC networks, subnets, and VM instances, and test connectivity.

Moduł

Configuring IAM Permissions with gcloud

In this lab introduces you will use the gcloud CLI tool to set up and configure command features of Cloud Identity and Access Management.

Moduł

Using gsutil to Perform Operations on Buckets and Objects

In this lab you will use gsutil to create a bucket, then perform operations on objects inside the bucket.

Moduł

BigQuery: Qwik Start – wiersz poleceń

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak tworzyć zapytania dotyczące tabel publicznych i wczytywać przykładowe dane w BigQuery przy użyciu interfejsu wiersza poleceń. Obejrzyj te krótkie filmy: Get Meaningful Insights with Google BigQuery (Zyskaj ważne dane dzięki Google BigQuery) i BigQuery: Qwik Start – Qwiklabs Preview (BigQuery: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

Deutsch English español (Latinoamérica) français Italiano 日本語 Polski português (Brasil) Türkçe

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.